Har du ett projekt vi kan hjälpa dig med?

Vi är en av Nordens största aktörer inom lokalanpassning (adaption) och versionering. Vi har under årens lopp tagit fram ett snabbt och effektivt arbetssätt, där dina behov alltid står i centrum.

Vi arbetar med ett flertal framgångsrika varumärken där vi anpassar reklam- och kommunikationsfilmer för distribution i olika media.

Snabbhet, effektivitet och flexibilitet är nyckelord för oss i vårt produktionsflöde. För dig som kund betyder det kostnadseffektivitet och trygghet. Under många år har vi utvecklat och förfinat vårt arbetssätt för att hela tiden kvalitetssäkra och effektivisera våra produktionsprocesser.

Vi erbjuder helhetslösningar för våra kunder. Som kund behöver du inte vända dig till flera aktörer för att täcka ditt behov av digital media. Våra projektledare håller i hela produktionen och alla dess olika moment hela vägen från start till säkerställd leverans enligt uppgjord tidsplan.

Även om Norden är vår hemmamarknad där vi varje vecka gör ett flertal adaptioner på svenska, norska, finska och danska, så har vi ett väl utarbetat och effektivt arbetsflöde med ett nätverk av utvalda partnerstudios över hela världen.

Genom vårt egenutvecklade verktyg Twenty Live kan du på distans vara med på de inspelningar du önskar direkt på din dator eller mobil.

Kontakta oss

Vi byter till valfritt språk i både bild och ljud

Adaptioner

Kontakta oss

Vill du prata adaption?

Kontakta: René Disteli [email protected] 08-506 350 76