INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

För Twenty Studios är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare av högsta prioritet. Vi följer noga myndigheternas direktiv och rekommendationer kring coronaviruset (Covid-19) och för att säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa har vi vidtagit en rad åtgärder i syfte att minimera risken för oro och smittspridning i våra lokaler.

Vi arbetar proaktivt med att minimera risken för trängsel och smittspridning i våra lokaler. Vi följer kontinuerligt antal besökare och skulle det uppstå risk för trängsel kan vi tillfälligt stänga eller dela av vissa delar av våra lokaler samt även anvisa alternativa entréer till olika delar av lokalerna.

Vi vill att Twenty Studios efter rådande läge ska vara en trygg plats att vistas på för både kunder och medarbetare och vi fortsätter kontinuerligt att arbeta och utveckla våra säkerhetsåtgärder.

Vi har tydliga riktlinjer kring handhygien och hur vi i lokalen ska agera för att minska smittspridning. Våra medarbetare stannar givetvis hemma vid minsta symptom och vi uppmanar även dig som kund att stanna hemma om du inte känner dig frisk.

Vi håller öppet som vanligt, men rekommenderar dig som har möjlighet att i stället för att besöka oss fysiskt, istället nyttja någon av våra online-tjänster för möten samt för att medverka och följa din produktion i realtid.

Några av de åtgärder som vi infört i våra lokaler:

  • Vi har tillfälligt begränsat besöksantalet i våra lokaler för att undvika att det skapas trängsel, vi kan därför inte garantera allas medverkan vid en produktion
  • Vid behov begränsar vi personflödet mellan olika delar av våra lokaler och erbjuder separata entréer till dessa delar.
  • Vi rekommenderar våra gäster att bära munskydd, vilket även våra medarbetare gör vid behov.
  • Vi har utökat våra städ-och hygienrutiner samt tillhandahåller handdesinfektion till våra gäster.