Företags-TV – Er egen TV kanal

Produktion
GREEN SCREEN STUDIO
VIDEO PODCAST STUDIO
FOTOSTUDIO
Mobil studio
E-LEARNING
FÖRETAGS-TV
PRODUKTFILM
REKLAM
Digitala möten
Mycket mer…

Vad är företags-TV?

Det blir svårare och svårare att få dina budskap att nå igenom till dina anställda eller externt, till dina partners, leverantörer och kunder. Detta eftersom informationsutbudet är så stort och att människor bara inte har tid att gå på möten och att lyssna mer. Tiden är dyrbar och det finns alltid något mer brådskande att göra.

Hur gör man då? – Oavsett om du vill kommunicera ditt budskap internt eller externt finns det två nycklar till framgång; Gör det engagerande och Gör det kort!

Hur fungerar det?

Vi arbetar med bolag för att leverera regelbundna budskap, både internt och externt. Vi kan ge råd om hur budskapet ska framföras och av vem, ska någon på företaget framföra det, eller ska det kanske framföras i intervjuform tillsammans med en professionell journalist eller moderator. Vi utformar sedan en unik virtuell studio i enlighet med företagets grafiska profil, vi kommer överens om inspelningsdatum och om det ska livestreamas eller distribueras vid ett senare tillfälle. Vi genomför sedan inspelningen i vår studio.

Vi kan också göra inspelningar hos kund eller på annan plats.

Programtyper

Programmen kan innehålla budskap från HR-avdelning, bolagsförändringar, innovationsarbete, ledningsbudskap, produktlanseringar, kvartalsrapportering, årsbokslut, företagspresentationer.

Håll det kort!

För att behålla tittarens fokus är det viktigt att hålla budskapen så korta som möjligt, helst inte längre än 5 minuter, erbjud istället fördjupningsmaterial för de som har behovet och intresset. Det är viktigt att du håller innehållet kopplat till publikens förväntningar och krav.

Vad är företags-TV?

Det blir svårare och svårare att få dina budskap att nå igenom till dina anställda eller externt, till dina partners, leverantörer och kunder. Detta eftersom informationsutbudet är så stort och att människor bara inte har tid att gå på möten och att lyssna mer. Tiden är dyrbar och det finns alltid något mer brådskande att göra.

Hur gör man då? – Oavsett om du vill kommunicera ditt budskap internt eller externt finns det två nycklar till framgång; Gör det engagerande och Gör det kort!

Hur fungerar det?

Vi arbetar med bolag för att leverera regelbundna budskap, både internt och externt. Vi kan ge råd om hur budskapet ska framföras och av vem, ska någon på företaget framföra det, eller ska det kanske framföras i intervjuform tillsammans med en professionell journalist eller moderator. Vi utformar sedan en unik virtuell studio i enlighet med företagets grafiska profil, vi kommer överens om inspelningsdatum och om det ska livestreamas eller distribueras vid ett senare tillfälle. Vi genomför sedan inspelningen i vår studio.

Vi kan också göra inspelningar hos kund eller på annan plats.

Programtyper

Programmen kan innehålla budskap från HR-avdelning, bolagsförändringar, innovationsarbete, ledningsbudskap, produktlanseringar, kvartalsrapportering, årsbokslut, företagspresentationer.

Håll det kort!

För att behålla tittarens fokus är det viktigt att hålla budskapen så korta som möjligt, helst inte längre än 5 minuter, erbjud istället fördjupningsmaterial för de som har behovet och intresset. Det är viktigt att du håller innehållet kopplat till publikens förväntningar och krav.

Läs mer på nedanstående länkar:

Portfolio
Kontakta oss