Projektbeskrivning

Bachelor

Ljudrestaurering och ljudmix

Projekt Info

DATUM

2019

MARKET

TV

PRODUKTIONSBOLAG

Warner Bros TV AB