Kraften bakom budskapet

Framgångsrik kommunikation bygger nästan alltid på tillgången på resurser, möjligheterna att ge argumenten styrka, sätta kraft bakom orden, skapa utrymme för visuell dynamik. Med Twenty Studios kan du lägga rätt styrka i budskapet – skapa skillnaden mellan medelmåtta och succé.

Kraften bakom budskapet

Framgångsrik kommunikation bygger nästan alltid på tillgången på resurser, möjligheterna att ge argumenten styrka, sätta kraft bakom orden, skapa utrymme för visuell dynamik. Med Twenty Studios kan du lägga rätt styrka i budskapet – skapa skillnaden mellan medelmåtta och succé.

Välkommen till möjligheternas hus, välkommen till skillnaden!

Du har tillgång till marknadens mest moderna, professionella studios för all audio- och visuell kommunikation: TV, film, radio; anpassade och designade efter din idé, ditt speciella behov, ditt varumärkes atmosfär.
Våra studios är omgärdade av omtanke, med anslutande konferens- och arbetsrum och uppmuntrande kringservice. Våra 1500 kvm är dina.

Välj plats!

Våra resurser är också rörliga. De kan förflyttas till den plats du vill sända ditt budskap ifrån, från den stad eller det land där du vill presentera, överraska, påverka och entusiasmera.

Du får ett försprång.

Du kommer att höras och synas. Ovanför det vanliga mediabruset. Du tar ett högre steg. Vi förser dig med unik kunskap och lång erfarenhet, med genvägar, med goda råd och tips – med de bästa förberedelserna och utgångspunkterna. Tekniskt – och mänskligt.

Vårat team

Vi är ett starkt, professionellt, kreativt och kvalitetsfokuserat team som arbetar för att förverkliga dina idéer. Vårt team har lång erfarenhet av att arbeta med ett brett utbud av format och marknadssegment.

1500 kreativa kvadratmeter

Vår studioanläggning som är belägen i centrala Stockholm rymmer bl.a

• Våra toppmoderna virtuella studior
• Våra professionella ljudstudior
• Mötesrum, kundarbetsplatser, affärslounger, lobbycafé, matplatser – allt för din bekvämlighet

Vårt syfte

Att skapa effektiv audiovisuell kommunikation i dagens digital landskap

Ny teknologi har dramatiskt ökat utbudet och tillgängligheten till information, och också förändrat människors krav och dess beteende att ta till sig informationen. Vår roll är att förstå och utnyttja dessa nya teknologier, gifta dem med budskap och kreativ höjd, när vi hjälper våra kunder att nå fram och kommunicera på det effektivaste sättet i detta digitala lanskap som ständigt utvecklas.

Vårt syfte

Att skapa effektiv audiovisuell kommunikation i dagens digital landskap

Ny teknologi har dramatiskt ökat utbudet och tillgängligheten till information, och också förändrat människors krav och dess beteende att ta till sig informationen. Vår roll är att förstå och utnyttja dessa nya teknologier, gifta dem med budskap och kreativ höjd, när vi hjälper våra kunder att nå fram och kommunicera på det effektivaste sättet i detta digitala lanskap som ständigt utvecklas.

Vår vision

Att hjälpa våra kunder med effektiv kommunikation som syftar till att förbättra och växa dess affärer och verksamhet

Tillsammans med våra kunder vill vi utveckla långsiktiga och kostnadseffektiva samarbeten. Vi strävar efter att bli din strategiska kommunikationspartner vad gäller allt inom rörlig media. En partner som är trygg, lösningsorienterad och leveranssäker med hög innovationsfaktor.

Vår vision

Att hjälpa våra kunder med effektiv kommunikation som syftar till att förbättra och växa dess affärer och verksamhet

Tillsammans med våra kunder vill vi utveckla långsiktiga och kostnadseffektiva samarbeten. Vi strävar efter att bli din strategiska kommunikationspartner vad gäller allt inom rörlig media. En partner som är trygg, lösningsorienterad och leveranssäker med hög innovationsfaktor.

Hållbarhet

Vi vårdar våra uppdrag med omtänksamhet. Det gäller inte bara resultatet, utan också vägen dit: vaksamhet kring material, arbetssätt och påverkan av miljö – för klimatets skull, för människors väl. Nu och lång tid framöver. Hållbarhet är ett aktningsvärt ord. Det får oss att tänka om – och tänka bättre – dag för dag.
TWENTY är fast beslutna att använda kreativitet och innovation för att göra övergången till mer hållbara affärer. Att integrera hållbarhet i vår affärsmodell skapar värde för våra kunder, medarbetare och vårt samhälle. Vi tar ett helhetsgrepp, inklusive hela värdekedjan i våra hållbarhetsmål. Vårt främsta bidrag till hållbarhet är genom våra tjänster och vi arbetar tillsammans med våra kunder och leverantörer för mer produktiva och mer hållbara lösningar.
Bild På Jorden Från Rymden Twenty Studios

Antikorruption

TWENTY är fast beslutna att vinna affärer på egna meriter, förmåga och rättvisa och vi agerar kraftfullt för att åtgärda eventuella oegentligheter vi stöter på. Vi strävar efter att vara en ansvarsfull och relevant drivkraft för positiv förändring i samhället. Som en del av detta åtagande är kampen och förebyggandet av korruption en hög prioritet.

Mångfald och inkludering

På TWENTY strävar vi ständigt efter att upprätthålla en mångsidig och inkluderande organisation, det är viktigt för våra medarbetare, våra kunder och för samhället. Vi tror bestämt att genom att samarbeta med människor med olika erfarenheter driver vi innovation, vilket är avgörande för vår framtida tillväxt och ett större affärsvärde.

För oss omfattar mångfald en rad olika saker, bland annat; utbildning, arbetslivserfarenheter, kön, etnicitet, sexuell läggning samt mycket annat.